2019

Isabela Costa

Doctoranda de la Universidade Federal Fluminense (UFF) i directora d’Expedients de la Universitat Federal de l’Estat de Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rio de Janeiro (Brasil)

Del 31 d’octubre al 14 de novembre de 2019

Biografia —

CNPq

Doctoranda en Ciències de la Informació per la Universitat Federal Fluminense (UFF-2017), màster en Ciències de la Informació (UFF-2014), llicenciada en Ciències dels Arxius (UFF-2011). Actualment treballa a la Universitat Federal de l’Estat de Rio de Janeiro (UNIRIO) on exerceix com a gerent de Gestió de Registres, en el càrrec d’arxivera. Temes d’interès: polítiques d’informació, polítiques de diversitat, accés a la informació, ús social de la informació, difusió cultural als arxius, principis d’arxiu, gestió de registres, producció documental.

Projecte a Faber —

En aquesta residència temàtica sobre polítiques de diversitat, treballaré sobre els reptes que presenten les transformacions polítiques i socials de l’accés a la informació, incloent el seu impacte en els individus i la societat. L’exercici del dret d’accés a la informació pública es fa efectiu a través de la inversió en polítiques públiques, que amplien l’acció de l’Estat en programes de suport a les polítiques d’informació, generant un increment en la interacció entre l’Estat i la societat civil. Aquest Programa de Residència va a donar suport a la expansió del coneixement a través d’accions i ampliar la diversitat en l’entorn universitari.