2017

Jakuta Alikavazovic

Escriptora i traductora

França

Del 4 a l’11 de febrer de 2017

Biografia —

Jakuta Alikavazovic va néixer a París de pares bosnians i montenegrins. Després d’estudiar a l’Ecole Normale Supérieure, va ser professora de literatura americana i arts visuals a la Sorbona. La seva ficció se centra en la nostra relació amb l’art i la tecnologia, en les conseqüències de la pèrdua i en la vida que es desenvolupa en un entorn urbà sempre canviant. Ha col·laborat amb diversos mitjans periòdics. També ha traduït al francès novel·les d’autors americans com ara Lila Azam Zanganeh, i actualment està treballant en la traducció dels assaigs de David Foster Wallace.

Jakuta Alikavazovic està treballant en la seva quarta novel·la. La primera, Corps volatils, publicada el 2007 a França, va guanyar el premi Goncourt a la primera novel·la.

Projecte —

A Faber treballaré en el meu projecte Strange Things in a Stranger Language: A Collection for the 21st Century, un recull de microficcions al voltant de la desorientació i la descoberta que se sent com a viatger, o com a emigrant. M’agradaria copsar el moment en què ens hem d’enfrontar a coses estranyes i confuses, fer una mena de repositori de sentiments que s’obliden fàcilment, ja que res no és més fonedís que la sensació de novetat.

2017

Jakuta Alikavazovic

Writer and translator

France

4 to 11 February 2017

Biography —

Jakuta was born in Paris to Bosnian and Montenegrian parents. After studying at the Ecole Normale Supérieure, she taught American literature and visual arts at the Sorbonne. Her fiction focuses on our relationship to art and technology, on the consequences of loss, and on the nature of life in an ever-changing urban environment. Her non-fiction has appeared in various publications. She has also translated novels by American authors Lila Azam Zanganeh, and she is currently working on the French translation of David Foster Wallace’s essays.

Jakuta Alikavazovic is currently working on her fourth novel. Her debut novel, Corps volatils, was published in 2007 in France, and was awarded the prestigious Prix Goncourt du Premier Roman.

Project —

At Faber I will be working in my project Strange Things in a Stranger Language: A Collection for the 21st Century. I wish to write (collect; remember; dream up) a collection of short pieces dealing with disorientation and the feeling of newness one is faced with during one’s experiences as a traveler –or an immigrant. I wish to grasp the instant something strange and confusing is met – a repository of easily forgotten feelings, nothing being more elusive than newness.