2019

James Lowry

Professor, Centre d’Estudis d’Arxius de la Universitat de Liverpool

Liverpool (Regne Unit)

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

James Lowry és professor al Centre d’Estudis d’Arxius de la Universitat de Liverpool. Ha treballat extensament en la gestió de la informació del sector públic, amb un enfocament en els sistemes de gestió de dades i registres del govern obert. Actualment col·labora en el projecte Drets dels Refugiats en els registres, l’objectiu és identificar i fer visibles les formes en què els registres oficials, les pràctiques burocràtiques i altres formes i usos més “irregulars” dels registres tenen un paper crucial en la vida de les persones desplaçades. Les seves publicacions recents inclouen Displaced Archives, una col·lecció editada per Routledge el 2017, i Integrity in Government through Records Management, que va editar amb Justus Wamukoya, publicada per Ashgate el 2014. James és president de l’Associació d’Arxivers i Administradors de Registres del Commonwealth, secretari del Programa Àfrica del Consell Internacional d’Arxius, membre del Consell d’Administració de Registres Internacionals i editor de la sèrie Routledge Studies in Archives.

Projecte —

Durant la meva residència a Faber, pensaré en qüestions de documentació en el moviment transnacional de persones, en particular en els tipus poc comuns de registres oficials que s’utilitzen en l’exigència, com el laissez-passer. Aquests documents són intents oficials de respondre i regular el desordre del món real, però il·lustren la naturalesa contingent i mal·leable dels règims documentals i jurídics que sovint es presenten com immutables. Aquest treball és part del projecte Refugee Rights in Records en els registres en què estic treballant amb la investigadora principal, la professora Anne Gilliland i d’altres.