2019

Javier Peñafiel Morellón

Artista visual, escriptor i dibuixant

Saragossa (Espanya)

Del 8 al 15 d’abril de 2019

Biografia —

www.javierpenafiel.com

Javier Peñafiel (Saragossa, 1964) ha treballat en projectes de llarga durada com a “egolactante” (1997-2007), agència d’intervenció en la sentimentalitat (1997-2001) Nova York, Lisboa, o el més recent Latido antecedente (2009-2013) Valparaíso-Berlín. Des de 2013 es desenvolupa un híbrid de conferència i teatre que es denomina confedramas.

Ha escrit, produït i editat entre d’altres: Escritorio, Mera coincidencia, Os acasos convenientes, Agenda de caducidad de los tiempos drásticos, Locución Merkel Bachelet, Será natación nuestra astrofísica, projectes de naturalesa expandida entre mostres expositives, performativitat i publicacions, que ha realitzat a Lisboa, São Paulo, Berlín, Valparaíso, Buenos Aires …

Entre els seus llibres i publicacions destaquen Conquista básica, te vuelvo a pedir que te definas; CRU006, No todo tanto, Fine Arts Unternehmen, Mera coincidencia, CGAC, o el más reciente Teatro dentífrico 2017, Artslibris.

Projecte —

A Faber em dedicaré a acabar un nou llibre. És una recopilació de tots els textos de les conferències dramatitzades entre 2015 i 2018 i l’edició en paral·lel de grups de dibuixos, la seva biografia, que estic fent a posteriori.