2018

Javier Sinay

Periodista

Buenos Aires (Argentina)

Del 16 al 25 de setembre de 2018

Biografia —

Javier Sinay és periodista. Ha publicat els llibres de no ficció Cuba Stone (Tusquets, 2016, en coautoria), Los crímenes de Moisés Ville (Tusquets, 2013) i Sangre joven (Tusquets, 2009; Premi Rodolfo Walsh per Setmana Negra de Gijón). Va editar ¡Extra!, una antologia de 150 anys de notícies sobre el crim argentí (Del Nuevo Extremo, 2017, en coautoria). També és autor d’un perfil de l’excapità de l’Exèrcit argentí Jorge, Tigre, Acosta, publicat a Los malos (antologia editada per Leila Guerriero, UDP, 2015).

Escriu per XARXA/ACCION (www.redaccion.com.ar) i en el diari La Nación, de Buenos Aires. Va treballar com a corresponsal a Sud-amèrica per al diari mexicà El Universal i com a editor de la revista Rolling Stone (Argentina).

El 2015 va guanyar el Premi Gabriel García Márquez de la Fundació Nou Periodisme Iberoamericà (FNPI) pel seu article “Rápido. Furioso. Muerto”, publicat a Rolling Stone (Argentina).

Projecte —

És un llibre de cròniques itinerants sobre l’amor. En altres paraules, una mena de viatge a la recerca d’amor. Aquestes són històries de no-ficció que vaig investigar l’any passat mentre viatjava per Espanya, França, Alemanya, Bielorússia, Rússia, Mongòlia, la Xina, Corea del Sud i el Japó.

La meva parella estava estudiant a Kyoto: visitar-la era l’excusa per fer tota aquesta gira i també per fer reportatges. Així que vaig buscar altres històries d’amor, manca d’amor, companyia, solitud, sexualitat: l’amor és un magma humà i social en el qual tots estem entrellaçats.

2018

Javier Sinay

Journalist

Buenos Aires (Argentina)

From September 16 to September 25, 2018

Biography —

Javier Sinay is a journalist. He published the non-fiction books Cuba Stone (Tusquets, 2016, in co-authorship); Los crímenes de Moisés Ville (Tusquets, 2013); and Sangre joven (Tusquets, 2009; Rodolfo Walsh Prize in Semana Negra de Gijón). He edited ¡Extra!, an anthology of 150 years of Argentine crime news (Del Nuevo Extremo, 2017, in co-authorship). He is also the author of a profile of the former Argentine Army captain Jorge “Tigre” Acosta, published in Los malos (anthology edited by Leila Guerriero, UDP, 2015).

He writes for RED/ACCION (www.redaccion.com.ar) and in the newspaper La Nación, of Buenos Aires. He worked as a correspondent in South America for the Mexican newspaper El Universal, and as an editor of Rolling Stone magazine (Argentina).

In 2015 he won the Gabriel García Márquez Award from Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) for his article “Rápido. Furioso. Muerto”, published in Rolling Stone (Argentina).

Project —

It is a book of traveling chronicles about love. In other words, something like a trip in search of love. These are non-fiction stories I researched last year while traveling through Spain, France, Germany, Belarus, Russia, Mongolia, China, South Korea and Japan.

My girlfriend was studying in Kyoto: visiting her was the excuse to do all that tour and also to make reportages. So I searched the road for other stories of romance, lack of love, company, loneliness, sexuality: love is a human and social magma in which we are all intertwined.