2018

Joan Guillén

Professor de secundària

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Del 7 al 13 de maig de 2018

Biografia —

GitHub

Joan Guillén (1975, Barcelona) treballa com a professor de Tecnologia en l’educació secundària des de 1999. Actualment està destinat als Serveis d’Innovació i Formació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Durant anys ha estat implicat en el desenvolupament d’entorns telemàtics educatius (projecte Intraweb, Zikula CMS, entorn Moodle). Des del 2016 forma part de l’equip d’Snap4Arduino, impulsant l’ensenyament de les ciències computacionals, la programació i la robòtica. És desenvolupador d’Snap4Arduino i col·laborador de l’equip d’Snap!

Snap! és un llenguatge de programació visual, creat com a una reimplementació estesa d’Scratch amb objectes de primera classe. Una eina òptima per a poder fer una introducció formal a les ciències computacionals en l’educació secundària.

Snap4Arduino és una implementació d’Snap! que afegeix les funcionalitats de servidor web i la connexió i gestió amb plaques Arduino, que permet afrontar tota classe de projectes computacionals i, per tant, l’eina perfecte per ensenyar tecnologies digitals i totes les seves branques: algorítmica i programació, robòtica i electrònica, IoT, bigdata, simulacions…

Projecte —

Aquesta estada a Faber és una excel·lent oportunitat per a poder desenvolupar diversos treballs interessants i pràctics per a l’ús a l’aula i també és un punt de trobada dels equips dels projectes Snap4Arduino i Microblocks. Els objectius principals són:

 – Adaptar i documentar la connexió d’Snap! (i per tant, de l’ordinador) amb la majoria de dispositius actuals (Arduinos, ESPs, Picaxes, Legos…) i especialment amb aquells basats amb microcontroladors de 32 bits, que són els que utilitza Microblocks (nodeMCU, Arduinos M0, Raspberry Pi Zero W, micro:bit…)

 – Documentar llibreries personalitzades que permetin una introducció fàcil a l’escola de les diverses branques computacionals: IoT, bigdata, detecció de moviment, dispositius I2C…

 – Dissenyar un full de ruta per a l’evolució dels projectes d’Snap! i Snap4Arduino amb la nova aparició de Microblocks.

Robolot i la seva Jornada d’Intercanvi d’Experiències per al professorat del dissabte 12 de maig serà un esdeveniment important per fer difusió del treball realitzat i compartir experiències amb la comunitat educativa.