2018

Joan Magrané Figuera

Compositor

Reus (Catalunya)

Novembre 2018

Biografia —

www.joanmagrane.com

Joan Magrané (Reus, 1988) començà els estudis de composició de la mà de Ramon Humet perfeccionant-los més tard a l’ESMUC de Barcelona amb Agustí Charles, a Graz amb Beat Furrer i finalitzant-los al CNSMD de París sota la tutela d’Stefano Gervasoni. L’any 2016 ha estat lauréat de l’Académie de France à Rome (Villa Medici) i membre de l’Académie de France à Madrid (Casa de Velázquez) els anys 2017 i 2018. Aquesta temporada 18/19 és el compositor resident de la Fundació Catalunya La Pedrera. La seva música ha estat interpretada arreu per grups, orquestres i solistes com ara l’Ensemble Intercontemporain (Pintscher, Mantovani), el Quatuor Diotima, els Neue Vocalsolisten Stuttgard, l’OBC (Matheuz), la BBC Scottish Symphony Orchestra (Pintscher), l’Orquesta de la RTVE (Kalmar), Carlos Mena, Iñaki Alberdi, el Quartet Gerhard, Joel Bardolet, Adrià Blanco, l’Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon (Kawka), el Trío Arbós, el Kebyart Ensemble, Isang Enders, Sean Shibe i molts d’altres. Des de 2018 i fins a 2020 presentarà, en tres fascicles, una Missa a 6 veus al festival Nits de Clàssica de Girona amb Musica Reservata de Barcelona. Ha estat guardonat amb múltiples premis internacionals d’entre els quals destaca el XXXI Premi Reina Sofía de Composición de la Fundación de Música Ferrer-Salat.

Projecte —

Tombeau serà una peça per a violoncel sol que s’estrenarà a l’auditori de La Pedrera (Barcelona) el dia 17 de març de 2019 per Roger Morelló. L’obra, un tombeau meditatiu i íntim, s’inspirarà en la música per a viola da gamba del barroc francès tenint en ment compositors claus del gènere com ara M. de Sainte-Colombe o Marin Marais. Per tal d’aproximar encara més el so d’aquests dos instruments, la viola de gamba i el violoncel, aquest darrer comptarà amb una scordatura de la corda més greu afinant-la, enlloc de en do, en si; és a dir mig to més greu.

2018

Joan Magrané Figuera

Composer

Reus (Catalonia)

November 2018

Biography —

www.joanmagrane.com

Joan Magrané (Reus, 1988) he received his first composition lessons by Ramon Humet. He subsequently studied at ESMUC (Barcelona) with Agustín Charles, in the Kunst Universität (Graz) with Beat Furrer and in the CNSMD (Paris) with Stefano Gervasoni. He was one of the lauréats of the Villa Medici in Rome (2016) and member of the Casa Velázquez in Madrid (2017/2018). This season 18/19 is composer in residence in La Pedrera, Barcelona. His works has been performed by the Ensemble Intercontemporain (Pintscher, Mantovani), Quatuor Diotima, Quartet Gerhard, Neue Vocalsolisten, BBC Scottish Symphony Orchestra (Pintscher), OBC (Matheus), Orquesta de la RTVE (Kalmar) and many others. He has been awarded several international awards including the Premio Injuve (2010), Berliner Opernprize (2013) and the XXXI Queen Sophia Composition Prize (2014). Some of his pieces are edited by Éditions Durand.

Project —

Tombeau will be a solo piece for cello. The premier will be held at La Pedrera’s auditorium (Barcelona) on March 17, 2019 by Roger Morelló. The work, a meditative and intimate tombeau, will be inspired by the viola da gamba music of the barroque français having in mind key composers of the genre such as M. de Sainte-Colombe or Marin Marais. To further approximate the sound of these two instruments the cello will have a scordatura in the 4th string from C to B, that is a semitone down.