2019

Joan Soler

Arxiver, gestor de documents, diplomatista

Catalunya

Del 24 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

Blog personal

Director de l’Arxiu Històric de Terrassa, professor de Diplomàtic a l’Escola d’Arxivística i Gestió Documental de la UAB i president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. Des de l’any 2004 que investiga sobre els nous usos de la Diplomàtica, entesa com la ciència que estudia l’autenticitat documental dels productes de informació fets en qualsevol època històrica, també la present. Ha treballat amb documentació medieval, moderna i contemporània, sent especialment prolífic en l’estudi de l’autenticitat documental dels documents digitals. Que el document sigui autèntic és vital perquè pugui ser font de garantia jurídica, però també social. En la seva gestió i protecció hi ha la base per a unes organitzacions més transparents, per a un accés a la informació de qualitat i per a la provisió de informació que permeti retre comptes i obtenir coneixement científic.

Projecte —

Dos són els àmbits que vull treballar durant la meva estada a Faber. L’avaluació de la qualitat i la genuïnitat de la documentació utilitzada per la premsa per justificar certes notícies i demostrar-ne la veracitat. En segon lloc, seguir millorant la metodologia d’anàlisi diplomàtica com a eina per enriquir els arguments d’anàlisi crítica de la informació, podent tenir criteri per destriar la notícia genuïna, de la desinformació i de les anomenades fake news.