2017

Joan Soler

Arxiver. Gestor de documents. Diplomatista, Catalunya

Del 15 al 21 de maig de 2017

Biografia —

Director de l’Arxiu Històric de Terrassa, professor de Diplomàtica a l’Escola d’Arxivística i Gestió documental de la UAB, i president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. Des de l’any 2004 que investiga sobre els nous usos de la Diplomàtica, entesa com la ciència que estudia l’autenticitat documental dels productes d’informació fets en qualsevol època històrica, també el present. Ha treballat amb documentació medieval, moderna i contemporània, sent especialment prolífic en l’estudi de l’autenticitat documental dels documents digitals. Que el document sigui autèntic és vital perquè pugui ser font de garantia. En la seva gestió i protecció hi ha la base per a unes organitzacions més transparents, per a un accés a la informació de qualitat i per a la provisió d’informació que permeti retre comptes i obtenir coneixement crític.

Projecte —

Dos són els àmbits que vull treballar durant la meva estada a Faber. L’avaluació de la qualitat i la genuïnitat de la documentació utilitzada per la premsa per justificar certes notícies i demostrar-ne la seva veracitat. En segon lloc, el millorament del mètode de treball més adient per garantir que els documents digitals disposen de les metadades adequades per preservar a llarg termini les seves propietats essencials, és a dir, la fiabilitat, l’autenticitat, la integritat, la identitat, l’accessibilitat i la usabilitat. Un mètode d’anàlisi crítica validat permetrà dotar de garantia i qualitat la informació que la premsa fa circular per canals digitals. A la vegada el ciutadà podrà disposar d’una eina per enriquir els arguments d’anàlisi crítica de la informació, podent tenir criteri per destriar la notícia genuïna de les fake news.