2019

Jordi Regalés

Professor de Tecnologia. Assessor Tècnic Docent

Barcelona (Catalunya)

De l’11 al 12 d’abril de 2019

Biografia —

Jordi Regalés va començar exercint de professor a la formació professional i després a l’ensenyament secundari obligatori i el batxillerat. A la dècada dels any 90 va participar en el procés d’experimentació de la reforma del sistema educatiu espanyol com a professor i com a formador de formadors, i va treballar en el Programa d’Informàtica Educativa i en la Subdirecció General d’Ordenació Curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a tècnic docent i com a formador. Ha col·laborat amb empreses del sector didàctic desenvolupant equipaments per a la didàctica de la tecnologia, especialment per al control i la robòtica educativa. Ha participat en publicacions didàctiques per a l’ensenyament de la Tecnologia i diversos articles en revistes especialitzades. Actualment treballa al Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Recerca i la Innovació Educativa. És membre de la Societat Catalana de Tecnologia i forma part de la junta directiva.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber treballaré en la implementació de la programació amb Snap For Arduino en les activitats docents de Tecnologia a l’Educació secundària.