2019

Josep Ferràndiz

Professor de secundària

Sabadell (Vallès Occidental)

Del 6 al 12 de de maig de 2019

Biografia —

GitHub

Josep Ferràndiz va estudiar informàtica a l’Escola d’Enginyers (Campus Sabadell) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat com a professor de tecnologia a secundària des del 1997. Actualment és assessor tècnic docent al Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i col·labora amb l’àmbit tecnològic del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).

Ha estat implicat en el desenvolupament d’entorns educatius telemàtics (projecte Intranet basat en el CMS Zikula, Moodle LMS) i, en els darrers anys, ha centrat la seva activitat en l’ensenyament de les ciències computacionals, la programació i la robòtica. Forma part de l’equip Snap4Arduino des del 2016.

Projecte —

Aquesta estada a Faber és, de nou, una gran oportunitat per poder fer una feina molt útil i interessant i també per trobar-se amb els equips de Snap, Snap4Arduino i MicroBlocks amb un extens full de treball. Els objectius principals són:

– Preparar materials per a un curs de formació de professors sobre aprenentatge creatiu amb Snap! i la seva nova web social: un lloc per guardar i compartir projectes, un espai d’intercanvi entre estudiants, professors i tota la comunitat Snap!

– Documentar la connectivitat entre projectes de Snap! i Snap4Arduino, preparant exemples d’activitats per a l’aula al voltant de la creació de projectes modulars, l’Internet de les Coses i la connexió amb altres dispositius.

– Dissenyar i desenvolupar funcions de connexió entre els projectes Snap! / Snap4Arduino i els dispositius MicroBlocks.


Robolot, dissabte 11 de maig, serà un important esdeveniment per difondre i compartir experiències amb la comunitat educativa.