2019

Juan José López Almendros

Professor i desenvolupador de programes

Ibi (Alicant, Spain)

Del 10 al 12 de maig del 2019

Biografia —

www.arduinoblocks.com

Juan José López va estudiar Informàtica i Desenvolupament de Sistemes Electrònics a Alacant.

Va començar a desenvolupar aplicacions de programari per a algunes empreses i com a hobby mentre estudiava a la universitat.

Ensenya Informàtica, Electrònica i Robòtica des de 2008 a Salesians Joan XXIII Alcoi.

Li encanta programar. Utilitza eines de programació visual amb els estudiants per millorar les seves habilitats de programació.

Projecte —

És el desenvolupador de la plataforma ArduinoBlocks.com. ArduinoBlocks és una plataforma per programar Arduino de manera visual. S’implementa sobre el motor Blockly i la plataforma ajuda als estudiants a aprendre els principis de programació sense necessitat de codificació. Els estudiants només han d’organitzar blocs i pensar com funcionen els algoritmes i com implementar-los sense perdre temps aprenent codi. ArduinoBlocks té moltes característiques per a professors i està orientat principalment a escoles. Els estudiants i professors poden compartir, avaluar o ajudar-se mútuament a la plataforma. No és només una eina de programació; també és una xarxa social al voltant de la programació d’Arduino. Va començar aquesta plataforma per als seus estudiants i la va obrir a tothom més tard. Passa molt del seu temps lliure a part d’ensenyar a millorar l’eina i preparar documentació i recursos.