2019

Karel Williams

Professor a l’Alliance Manchester Business School

Gal·les

Del 14 al 24 de gener de 2019

Biografia —

Membre del col·lectiu d’economia fundacional foundationaleconomy.com

Karel Williams és d’una petita ciutat industrial de Gal·les i participa activament en els debats actuals gal·lesos sobre el desenvolupament econòmic. Ha treballat durant vint-i-cinc anys a la Universitat de Manchester, on forma part d’un equip d’investigació que va ser pioner en la investigació sobre el finançament quan va ser director del Centre de Recerca sobre el Canvi Sociocultural, finançat pel Consell de Investigació Econòmica i Social. Durant els últims cinc anys ha treballat com a membre destacat al col·lectiu Foundational Economy, del qual sorgeix un llibre publicat a l’anglès, l’italià i l’alemany.

Projecte —

El projecte és escriure la investigació sobre Morriston en un informe d’interès públic de 8.000 paraules que es publicarà amb el nostre soci del tercer sector Coastal Housing. Es tracta d’un intent pilot de repensar la política urbana i l’estratègia de desenvolupament local per a la perifèria, de baix cap amunt, centrant-se en un districte de ciutat mitjana, Swansea, que, segons els criteris econòmics habituals, no està gaire desafavorida però que, tot i així, és poc exitosa. Estem tractant d’entendre com funciona Morriston per a diferents tipus de llars, en part, mitjançant el desenvolupament d’un nou concepte d’habitabilitat fonamental.