2017

Kate Good

Estudiant de doctorat

Estats Units

Del 30 d’octubre al 17 de novembre de 2017

Biografia —

Kate Good estudia la literatura peninsular dels segles XIX i XX a la Universitat de Carolina del Nord-Chapel Hill. Li interessen les novel·les i els contes del realisme espanyol, i el modernisme i el noucentisme catalans —especialment les obres escrites per dones escriptores.

Ha presentat, a congressos nacionals i internacionals, les obres d’Emilia Pardo Bazán, Caterina Albert i Paradís, Mercè Rodoreda i Carme Riera. Ha publicat articles a Catalan Review, Decimonónica i MIFLC Review.

Actualment, Kate Good està acabant la seva tesi doctoral sobre l’estètica de l’escriptura en l’obra de Caterina Albert i Paradís a la Universitat de Carolina del Nord-Chapel Hill, on ha treballat com a investigadora i docent des de 2012.

Project —

A la Residència Faber, Kate Good treballarà en la introducció de la seva tesi, en la qual examinarà un tipus de recepció crítica que ha rebut Caterina Albert i les seves contemporànies, com ara Agustina Storni i Delmira Agustina. L’objectiu del capítol és proposar nous mètodes de lectura crítica que tinguin en compte els diversos motius de les escriptores tant com els del seu públic. Durant la seva estada, espera compartir parts del seu projecte amb estudiants olotins, i aprendre de l’intercanvi amb els altres residents.