2020

Kyle Rubini

Treballador de prevenció de VIH

Londres, Ontario (Canadà)

Del 17 al 28 de febrer de 2020

Biografia —

Kyle és un treballador de prevenció de VIH en una organització de serveis de SIDA canadenc. En aquest paper ell proveeix educació sobre salut sexual, dona suport als homes queer a través de programes individuals i grupals, coordina una Clínica de PReP i facilita un grup de joves queer. Havent acabat recentment el seu mestratge en Estudis de la Dona i Investigació Feminista, Kyle continua el seu treball acadèmic de forma independent. Els seus interessos de recerca inclouen: salut sexual, cultura masculina queer i històries com comunicació cultural.

Projecte a Faber —

Durant la meva estada estaré treballant en una novel·la gràfica actualment titulada Stories and Worlds. Es planeja que sigui tant una discussió de teoria, com la història de la meva vida, posant en primer pla la teoria i usant les meves experiències personals com a exemples pràctics. Les històries m’han guiat al llarg de la meva vida i fa temps que m’ha captivat la manera com fem servir aquestes experiències en mons ficticis per guiar les nostres experiències amb la realitat. La societat occidental consumeix històries en massa, afectant la nostra mentalitat de manera similar a com els aliments que consumim afecten els nostres cossos. Els personatges i els esdeveniments de les històries tenen impactes duradors en la forma en què percebem el món, interactuem amb altres, prenem decisions i més. Aquest projecte espera fer accessibles les teories populars sobre com els mons ficticis poden alterar les nostres realitats.