2017

Lila Azam Zanganeh

Escriptora

França

Del 4 al 11 de febrer de 2017

Biografia —

Nascuda a París, filla de pares iranians a l’exili. Després d’estudiar literatura i filosofia, es va traslladar als Estats Units, on va ensenyar literatura, cinema i llengües romàniques a Harvard. Ha publicat articles literaris i entrevistes en mitjans com ara Le Monde, The Paris Review, The New York Times o El País. El seu primer llibre, Nabokov y la felicidad (Duomo, 2012), ha estat traduït a diversos idiomes, i actualment està enllestint la novel·la A Tale for Lovers and Madmen.

Zanganeh parla set llengües i és membre del comitè internacional Rescue Committee i del consell assessor de Libraries without Borders. Des de setembre del 2015, també és president de programes de Narrative4, una organització global d’intercanvi d’històries que promouen l’empatia radical.

Projecte —

A Faber treballaré en la fase final de la meva nova novel·la, A Tale for Lovers and Madmen. El llibre està estructurat en set colors, i la primera part (“Black”) té lloc en part a Catalunya. El llibre reescriu el poema èpic Chanson de Roland, i segueix un cavaller al llarg de 1.400 anys. “Black” està situat no només a la Barcino del segle IX, sinó també en una abrupta zona rural. Per mi, serà molt bonic, i fins i tot un xic miraculós, ser a Catalunya mentre enllesteixo aquest llibre.

2017

Lila Azam Zanganeh

Writer

France

4 to 11 February 2017

Biography —

Lila was born in Paris to Iranian parents. After studying Literature and Philosophy, she moved to the United States to teach Literature, Cinema, and Romance languages at Harvard University. In 2002, she began publishing literary articles, interviews, and essays in such newspapers and magazines  as The New York TimesThe Paris ReviewLe Monde, and La Repubblica. Her first book, The Enchanter: Nabokov and Happiness, has been translated into several languages, and she is currently finishing a novel titled A Tale for Lovers and Madmen.

Lila is fluent in seven languages and she is a memeber of the Board of Overseers of the International Rescue Committee and the Advisory Board of Libraries Without Borders. Since September 2015, she has also been Chair of Programs for Narrative4, a global story-exchange organization that promotes radical empathy.

 

Project —

At Faber I will be working on finishing my novel, A Tale for Lovers and Madmen, the first section of which (“Black”) takes place in part in Catalunya. The book is a rewriting of the Chanson de Roland, and follows a knight through 1400 years. The first section of the book (constructed in seven colors) is called BLACK, and BLACK is in part set in Catalunya, not just in Barcino (in the 9th century) but also in the rugged countryside. It will be quite beautiful, and more than a little miraculous, to actually be in Catalunya as I complete this book.