2019

Lizbeth Vega Pérez

Doctora en Psicologia. Investigadora i professora titular a la Facultat de Psicologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

Del 4 al 14 de març de 2019

Biografia —

Website | ResearchGate | Academia

Doctora en Psicologia (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic). És membre del Sistema Nacional d’Investigadors de Mèxic. Professora a temps complet en la Divisió de Postgrau i Recerca de la Facultat de Psicologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

El seu treball d’ensenyament i investigació se centra en el desenvolupament infantil i la psicologia educativa, particularment en l’alfabetització emergent i el desenvolupament integral dels nens en edat preescolar. A més, la seva investigació i treball professional s’ha centrat en la col·laboració amb professors i pares per promoure el desenvolupament infantil.

Ha desenvolupat alguns projectes d’investigació que han tingut com a objectiu la formació d’investigadors i professionals amb llicenciatura, mestratge i doctorat en Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació.

Ha publicat articles, capítols i llibres sobre temes relacionats amb el desenvolupament infantil i la psicologia educativa.

Projecte —

Durant la meva estada a la Residència Faber, escriuré un article d’investigació sobre els resultats d’un projecte d’investigació amb l’objectiu de “dissenyar, implementar i avaluar un paquet de capacitació per promoure que els mestres apliquin i comparteixin estratègies efectives per al desenvolupament de l’alfabetització emergent en nens preescolars mexicans”.

A més, tinc molt d’interès per compartir coneixements i experiències sobre estratègies pedagògiques innovadores amb col·legues de tot el món per contribuir al desenvolupament d’aquest camp de coneixement en particular.

Finalment, crec que puc compartir la meva experiència sobre la promoció de l’alfabetització emergent amb els pares i/o membres de la comunitat.