2018

Lucía Maina Waisman

Periodista i comunicadora social

Argentina

Del 16 al 27 de setembre de 2018

Biografia —

Lucía Maina és una periodista i comunicadora social argentina. Es va llicenciar en Comunicació Social a la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina), on treballa actualment com a prosecretària de Comunicació de la Facultat d’Arts. Més recentment va cursar el màster de Comunicació, Periodisme i Humanitats a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És coordinadora editorial a la revista d’art i cultura UN RATO. Alhora, s’ha especialitzat en temàtiques socials i ambientals. El seu treball ha estat publicat en diferents diaris, revistes i mitjans digitals d’Argentina, España i Mèxic. Va obtenir el II Premi MECOPH en Periodisme Literari, on va presentar un reportatge novel·lat en el llibre Ritmos para el Paraíso. Ha desenvolupat projectes de comunicació en diferents institucions i ONG.  

Projecte —

El periodisme literari és una gran eina per copsar la manera i l’afectació que determinats territoris i comunitats pateixen per l’actual context de globalització. Fa temps que investigo i escric sobre les problemàtiques socials i ambientals locals i la seva relació amb determinats aspectes de la política i l’economia mundial. En aquest espai, desitjo continuar treballant en aquesta temàtica mitjançant una novella de no ficció sobre els conflictes patits a Còrdova (Argentina), a causa de les conseqüències de l’agricultura industrial en la salut i l’ecologia. Aquests conflictes van generar unes mesures sense precedents amb relació a la participació ciutadana a les democràcies actuals.

2018

Lucía Maina Waisman

Journalist and social communicator

Argentina

From September 16 to September 27, 2018

Biography —

Lucía Maina Waisman is an argentinean journalist and social communicator. She has a Master in Literary Journalism, Communication and Humanities from the Universidad Autònoma de Barcelona and a Bachelor´s degree in Social Communication from the Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), where she is currently working as a Communications Coordinator in the Faculty of Arts. She is Editorial Coordinator in the art and culture magazine UN RATO. She has published articles about social and environmental issues in different magazines, newspapers and digital media in Argentina, Spain and Mexico. She won the Second MeCoPH Literary Journalism Award and published an non-fiction novel in the book “Ritmos para el paraíso” (2016). She has developed communicational projects for different institutions and NGOs.

Project —

Literary journalism is a great tool for addressing how certain communities and their territories are affected by the current context of globalization. I have been researching and writing for some time ​about local socio-environmental issues and their ​connection ​with​ particular aspects of global politics and economics. In this residency, I intend to continue working on this topic ​with a non-fiction novel about social conflicts that occurred in Cordoba, Argentina​. This conflicts were produced as the consequence​​s​ on health and ecology ​regarding ​ the development of ​industrial agriculture​. This. in turn, generated unprecedented measures in relation to citizen participation in current democracies.