2017

Luis Guillermo Hernández

Periodista i acadèmic, Mèxic

Del 15 al 30 de maig de 2017

Biografia —

Luis Guillermo Hernández és periodista, acadèmic i candidat a doctor en Comunicació per la Universitat Iberoamericana.

Té una experiència de més de 20 anys en premsa escrita, televisió, ràdio i mitjans digitals. És corresponsal de diversos mitjans llatinoamericans a Mèxic.

També l’han inclòs en l’antologia Generación ¡Bang! Los nuevos cronistas del narco mexicano (Planeta, 2012) i en els llibres col·lectius 72 Migrantes (Almadía, 2011) i Entre las cenizas (Sur+, 2012), finalista del Premi Internacional de Periodisme Gabriel García Márquez de la FNPI el 2013.

És guanyador del Premi Nacional de Periodisme 2006, va rebre també el reconeixement del Premi Nacional de Periodisme Cultural Fernando Benítez 2011 i va ser finalista del Premi Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas 2013.

Projecte —

Luis Guillermo vol dedicar l’estada a Faber a acabar d’escriure el primer esborrany d’una novel·la periodística que ara per ara té com a títols provisionals La Petrolera o Nomás el recuerdo queda. Es tracta d’un relato periodístic literari sobre la vida d’una obrera mexicana anònima que viu i dona testimoni del sorgiment, auge i caiguda d’un imperi (la indústria petroliera mexicana) i el de tot el seu país, des de l’època del “miracle mexicà”, en què el país prometia prosperitat, fins a la decadència social i econòmica de la guerra pel narcotràfic i la corrupció del segle XXI.

Narrada a dues veus, a partir d’una àmplia conversa amb la protagonista i documentació històrica, La Petrolera o Nomás el recuerdo queda pretén ser el relato de la visió dels obrers anònims, que miren els esdeveniments que marquen la seva època i les seves vides sense poder fer-hi res.

2017

Luis Guillermo Hernández

Journalist and professor, Mexico

From 15 May to 30 May 2017

Biography —

Luis Guillermo Hernández is freelance journalist, professor and PhD student.

He has more than 20 years of experience in the media: newspapers, magazines, television, radio and digital media. He is correspondent in México of the some media of Latin America.

His journalistic work has been published in magazines, newspapers of the Mexico and Latin América and the books Generación ¡Bang! Los nuevos cronistas del narco en México (Planeta, 2012), Entre las cenizas (Sur+, 2012) and 72 migrantes (Almadía, 2011).

He received awards such as Premio Nacional de Periodismo in 2006, Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez in 2011 and he was finallist of the Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas in 2013.

Project —

During the stay, Luis Guillermo wishes to work on the conclusion of the writing of the first draft of a journalistic novel whose tentative title is La Petrolera or Nomás el recuerdo queda.

It is the literary journalistic story of the life of an anonymous Mexican worker who lives and witnesses the rise and fall of an empire (the mexican oil industry) and that of her entire country, since the time of the “mexican miracle”, when the country promised prosperity, until the social and economic decline of the war for drug trafficking and corruption in the 21st century.

Narrated by two voices, from extensive conversation with the protagonist and historical documentation, La Petrolera or Nomás el recuerdo queda is intended to be the story of the vision of the anonymous, workers who watch the events that mark their time and their lives without being able to do anything about it.