2019

Madelina Beach Carey

Escriptora

Barcelona

Del 25 de març al 5 d’abril de 2019

Biografia —

Web personal

Nascuda i criada a Baltimore (Maryland), Madeline Beach Carey va estudiar literatura i escriptura creativa a Bard College. Des de l’any 2000 viu a Barcelona, ​​on ha treballat com a editora, traductora, gestora cultural i assessora política. Va ser assessora principal i escriptora de discursos de tres ministres de cultura catalans i ara escriu sobre política i cultura a Catalunya i Espanya.

Una col·lecció dels seus contes està disponible en català a la Biblioteca del Núvol, i la ficció de Madeline ha estat subvencionada per la Bread Loaf Writers’ Conference i la Edward Albee Foundation. Ha rebut una beca Hawthornden 2019.

Projecte —

A Faber, vull polir els capítols finals de les meves memòries de Catalonia: A Personal Reckoning i compartir les meves reflexions i preocupacions amb les xarxes locals d’Olot i els seus voltants. Aquesta connexió amb la terra i un diàleg obert i honest amb els ciutadans catalans és crucial per a aquest projecte en particular. El meu llibre explica una història de pèrdues polítiques i personals, de solucions i reconstruccions durant els anys que vaig passar escrivint discursos per diversos polítics catalans.

2019

Madelina Beach Carey

Writer

Barcelona

From March 25 to April 5, 2019

Biography —

Personal Web

Born and raised in Baltimore, Maryland, Madeline Beach Carey studied literature and creative writing at Bard College. Since 2000 she has lived in Barcelona, where she has worked as an editor, translator, cultural manager, and political aide. She served as senior adviser and speechwriter to three Catalan ministers of culture and now writes about politics and culture in Catalonia and Spain.
A collection of her short stories is available in Catalan from Biblioteca del Núvol. Madeline’s fiction has been supported by grants from Bread Loaf Writers’ Conference and the Edward Albee Foundation. She is the recipient of a 2019 Hawthornden Fellowship.

Project —

At Faber, I’ll be polishing the final chapters of my memoir Catalonia: A Personal Reckoning and sharing my reflections and concerns with local networks in and around Olot. That connection with the land and an open, honest dialogue with Catalan citizens is crucial to this particular project. My book tells a story of political and personal loss, of unravelings and reconstructions during the years I spent writing speeches for various Catalan politicians.