2017

Marcelo Forets

Matemàtic

Uruguai

Del 5 a l’11 de març de 2017

Biografia —

Marcelo Forets és un investigador que treballa en computació científica i mètodes matemàtics per a les ciències d’enginyeria. Va néixer a Uruguai (Montevideo, 1988), llicenciat en Física per la Universitat de la República, i després en Enginyeria Elèctrica. Es va traslladar a França per un doctorat en Matemàtiques i Informàtica (Universitat Joseph Fourier, 2013-2015), on va escriure una tesi sobre models computacionals quàntics i física matemàtica. En l’actualitat és un investigador postdoctoral de segon any al laboratori VERIMAG de la Universitat Grenoble Alpes, i els seus interessos de recerca es troben a la frontera de les matemàtiques aplicades (optimització, anàlisi numèrica), i la verificació dels sistemes dinàmics.

Projecte —

During my stay at Faber I would like to contribute to the Sage mathematical software project. Free software projects such as Sage, rather than a “solo” activity, evolve by virtue of the sum of efforts of individuals (developers, in the jargon). This represents a great opportunity to link with experienced Sage developers and to develop a sense of community. I will focus on improving the geometry and mathematical optimization libraries, that I can later apply to my research or for teaching, and also to write documentation.