2017

Margarita Khartanóvitx

Editora, investigadora de doctorat en periodisme

Finlàndia

Del 21 al 30 de maig de 2017

Biografia —

Periodista multidisciplinària, editora i investigadora de mitjans centrada en les noves tecnologies, educació, negoci i cultura. Té tres carreres (Lingüística, Relacions Públiques i Mitjans de Comunicació i Periodisme) i actualment està fent recerca a la Universitat de Tampere: “Media can lie but they cannot ‘true’: Com els mitjans de comunicació híbrids transnacionals construeixen la veritat sobre la crisi global en l’era digital de la postveritat. El cas del conflicte sirià.” A més, és periodista freelance activa i editora en mitjans com Business Insider (Finlàndia), Rolling Stone (Rússia), Cointelegraph (Regne Unit), TNT TV Channel (Rússia), TechWeek Europe, i també en nombrosos blogs i revistes locals

Projecte —

A Faber vol organitzar dos tipus d’activitat que beneficiaran tant els residents com la seva recerca. D’una banda, una xerrada (basada en el resum d’alguns debats de l’IPI World Congress), per exemple, sobre més enllà del periodisme i la propaganda: com poden destacar la veritat i els fets alternatius, com desacreditar la informació falsa en els mitjans socials. D’altra banda, vol debatre amb altres residents i participants en les activitats organitzades. L’objectiu d’aquestes és desencadenar un debat sobre temes relacionats amb el nou periodisme en l’era de la postveritat.