2017

Matthias Köppe

Matemàtic

Estats Units

Del 27 de febrer al 10 de març de 2017

Biografia —

Matthias Köppe (1976) és un matemàtic alemany que ha treballat als Estats Units des de 2008, on imparteix classes a la Universitat de Califòrnia, Davis. La seva recerca gira l’entorn de l’optimització matemàtica i la matemàtica discreta computacional. És autor o coautor de 55 articles, un llibre de text, i diversos programaris matemàtics. Des 2015, ha estat autor o coautor de més de 50 contribucions a SageMath enfocades a l’optimització i la geometria polièdrica.

Projecte —

Estic interessat en la construcció d’una interfície per al programari Polymake, és a dir, a facilitar l’accés dels programadors a les funcions de Polymake. També tinc previst treballar en la implementació de poliedres utilitzant una eina anomenada Normaliz. Finalment, m’agradaria dissenyar i implementar una solució per simplificar el procés de desenvolupar interfícies Python en altres llenguatges de programació (per exemple, C / C ++).