2018

Michelle Stack

Professora associada d’estudis d’Educació

Canadà

Del 13 al 30 d’abril de 2018

Biografia —

www.michellestack.ca

Michelle Stack és professora associada d’estudis d’Educació de la Universitat de British Columbia, el Canadà. La seva recerca i el compromís públic se centren en l’equitat, i involucra diversos públics en converses sobretot pel que fa al poder, la meritocràcia, la supremacia blanca i la misogínia. El seu recent llibre, Global University Rankings and the Mediatization of Higher Education, qüestiona la manera en què els periodistes, magnats empresarials i corporacions multinacionals influeixen en les definicions de la universitat de primer nivell. La seva segona àrea es basa en representacions mediàtiques de malalties mentals i de salut. Recentment va completar un projecte que va involucrar estudiants de secundària a explorar qüestions de pertinença i exclusió mitjançant l’ús de fotografies i narratives i parlant amb responsables polítics i mitjans de comunicació. Michelle és tot sovint convidada per grups de mitjans i comunitats per parlar de qüestions relacionades amb l’educació i l’equitat.

Projecte —

Durant la residència treballaré amb el meu coeditor, el Dr. Mazawi, en el nostre llibre titulat Bodies of Knowledge i un segon llibre de classificació. Els plans d’assignatures del curs implementen activament i organitzen cossos de coneixement, identifiquen lectures bàsiques i activitats d’aprenentatge, i estableixen una jerarquia entre lectures obligatòries i opcionals, temes, àrees d’estudis i orientacions d’interès. A més, amb un enfocament creixent en els cursos en línia, els plans d’estudis tenen un paper cada vegada més important en la indústria de l’educació global i en la mediació de la mobilització i transferència de coneixement dins i fora de les regions del món. El nostre llibre inclou capítols de contextos nacionals i disciplinaris diversos.