2019

Montse Barderi Palau

Escriptora, periodista i filòsofa, especialista en estudis de gènere

Catalunya

Març 2019

Biografia —

Web personal

Autora de textos literaris i també de filosofia pràctica. Ha publicat Perdre per guanyar (Ara llibres, 2007), també publicat en castellà a GrijalboLos arcos del agua (Ediciones B, 2013), Marta, mira’m… (Ediciones Cumbres, 2015)El amor no duele (Urano, 2017), aquest darrer traduït a l’italiàromanès i portuguèsCami d’anada i tornada (Columna, 2017), juntament amb Emma Vilarasau, publicat també en castellà amb el títol de Caminos para un reencuentro (Huso Editorial, 2017). Aquest 2018 ha publicat per a l’Editorial Columna el llibre de relats il·lustrats Dones úniques. Dones d’aquí que no podràs oblidar. El retrat de 86 dones dels Països Catalans de tots els temps.  També ha participat en el llibre de Carolina Torres Cómo curarse de una enfermedad incurable (Urano, 2018). Col·labora als mitjans de comunicació amb articles d’opinió, textos creatius, entrevistes i crítica cultural. Ha estat membre de la junta Filosofia i Gènere de l’UB, subdirectora del X Simposium Internacional de Filòsofes IAPH amb Fina Birulés. Finalista del premi Ramon Lllul de les lletres catalanes l’any 2007. Patrona fundadora de la Fundació Maria-Mercè Marçal. Una de les seves obres, Los arcos del agua, ha format part del projecte guanyador eTwinning 2015 en l’àmbit Europeu de Ciutats Educadores. 

Projecte —

Durant la meva estada treballaré en una novel.la, sobre la història de tres generacions de dones, de la Catalunya més pobre i rural. Basat en la història, llegendes i mites que han circulat en la meva família passat pel sedàs de la meva imaginació. L’objectiu és crear una història que parteixi d’un espai profund, tel·lúric i marcat per brutalitat i l’esperança. La primera generació correspon a la Clemència, nascuda a finals del segle XIX, obligada a casar per força i que fuig cap a la ciutat. La segona història és la de la seva filla, la Rosalia, que viurà tot el procés d’industrialització i les seves conseqüències, la tercera és la de la néta de la Clemència, la Núria.

2019

Montse Barderi Palau

Writer, journalist and philosopher, specialist in gender studies

Catalonia

March 2019

Biography —

Personal Website

Author of literary texts and also of practical philosophy. He has published Perdre per guanyar (Ara llibres, 2007), also published in Spanish at Grijalbo. Los arcos del agua (Ediciones B, 2013), Marta, mira’m… (Ediciones Cumbres, 2015)El amor no duele (Urano, 2017), the latter translated into Italian, Romanian and Portuguese; Cami d’anada i tornada (Columna, 2017) along with Emma Vilarasau, also published in Spanish with the title Caminos para un reencuentro (Huso Editorial, 2017). In 2018, the illustrated story book, Dones úniques. Dones d’aquí que no podràs oblidar, has been published for Editorial Columna. The portrait of 86 women of the Catalan Countries of all time. She has also participated in the book by Carolina Torres Cómo curarse de una enfermedad incurable (Urano, 2018). She collaborates with the media with opinion articles, creative texts, interviews and cultural criticism. She has been a member of the Board of Philosophy and Gender of the UB, deputy director of the X International Simposium of Philosophers IAPH with Fina Birulés. Finalist of the Ramon Lllul Prize for Catalan letters in 2007. Founding member of the María-Mercè Marçal Foundation. One of her works, Los arcos del agua, has been part of the eTwinning 2015 winner in the European area of ​​Educating Cities.

Project —

During my stay I will work on a novel, about the history of three generations of women, of the poorest and most rural Catalonia. Based on the story, legends and myths that have circulated in my family past the tone of my imagination. The goal is to create a story that starts from a deep, telluric space marked by brutality and hope. The first generation corresponds to Clemència, born at the end of the 19th century, forced to marry by force and flee to the city. The second story is that of her daughter, Rosalia, who will experience the whole process of industrialization and its consequences, the third is that of the granddaughter of Clemència, Núria.