2017

Moritz Firsching

Matemàtic

Alemanya

Del 3 al 8 de març de 2017

Biografia —

Moritz Firsching és matemàtic. Va començar els seus estudis en aquest camp a Bonn (Alemanya), i va acabar-los amb una tesi sobre topologia algebraica. Màster per la Universitat Pierre i Marie Curie de París, va completar el doctorat a Berlín el 2016 i actualment hi continua treballant, fent el postdoctorat a l’Institut de Matemàtiques. Des dels seus inicis en la topologia, ha anat entrant en l’àmbit de la geometria discreta, la teoria dels polítops i aplicacions de l’optimització no lineal. Sempre disposat a utilitzar l’ordinador com una eina per investigar les estructures matemàtiques, fa uns anys que treballa amb SageMath, i recentment hi ha començat a col·laborar.

Projecte —

Juntament amb alguns dels altres residents del meu període tinc previst treballar en el programari matemàtic SageMath. Pel que fa als projectes de divulgació, m’agradaria treballar per ajudar a difondre la mentalitat del treball en codis oberts.