2019

Nina Carlsson

Doctoranda en Ciències Polítiques

Estocolm (Suècia)

Del 21 al 31 d’octubre de 2019

Biografia —

Nina Carlsson és candidata al doctorat en Ciències Polítiques a la Universitat de Södertörn. Els seus interessos de recerca inclouen les minories no dominants, la dominació lingüística, el colonialisme, la territorialitat i la migració. En la seva tesi doctoral, investiga la construcció de la nació a través de polítiques d’integració lingüística i cultural d’immigrants en estats multinacionals amb minories històricament presents. El seu treball ha aparegut al Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe.

Projecte a Faber —

En la investigació duta a terme a Faber, treballaré en la problemàtica de la feble posició de les llengües minoritàries no dominants en els requisits lingüístics i culturals dels immigrants a Europa. En faig visible l’exclusió a través d’un mapatge de polítiques i en qüestiono l’absència en un debat normatiu, afirmant que els estats haurien concedir als immigrants la possibilitat d’aprendre aquestes llengües tant per a l’adaptació lingüística dels immigrants com per contrarestar l’assimilació de les llengües minoritàries no dominants. La integració dels immigrants és un element clau per a la construcció d’una nació amb conseqüències interrelacionades però diferents tant per a les minories nacionals com per als immigrants, raó per la qual em proposo contribuir a aquest tema poc investigat.