2019

Núria Macià Casanovas

Directora executiva de Creacció

Catalunya

Del 16 al 31 de gener de 2019

Biografia —

Economista amb una gran vocació de servei que fa més de vint anys que treballa en el desenvolupament local, primer en institucions d’àmbit català i des de fa onze anys en el món local. En aquesta etapa vinculada al món local, ha pres més consciència de la importància d’analitzar quantitativament i qualitativament les dades i l’evolució del territori, com a base per prendre decisions estratègiques. Per això en aquests moments, com a directora executiva de Creacció (l’agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement d’Osona), se centra en l’anàlisi qualitatiu del territori.  

Projecte

Durant la meva estada a Faber treballaré en el disseny metodològic de l’anàlisi de la mobilitat d’un territori amb dispersió urbana. Consisteix en un treball que inclou recerca bibliogràfica sobre casos similars, definició de l’abast territorial (segmentar i acotar) i l’abast social (segmentar i acotar), construcció d’una mostra (representativitat territorial) i establiment dels agents col·laboradors. El treball finalitzarà amb una proposta d’un pla d’accions per dur a terme la primera anàlisi a Osona (repartir enquestes, fer-les, contactes…) i el disseny dels materials específics (disseny d’enquesta).