2018

Or Sarfati

Músic i artista de nous mitjans de comunicació

Alemanya i Israel

Del 20 al 28 de març de 2018

Biografia —

www.orsarfati.com

Or Sarfati és compositor i intèrpret, es va graduar a l’Acadèmia de Música i Dansa de Jerusalem. A més a la música, Or crea art digital usant programari de codificació i visual i fa la realització d’actuacions en directe com a artista visual. Les seves creacions actuen com una sola peça a temps, utilitzant un conjunt de rols o crea entorns sonors i visuals que es desenvolupen orgànicament sota una lògica determinada. Cada acte és únic, cada actuació és diferent de l’anterior. Or acostuma a cooperar amb coreògrafs en bases regulars, les seves creacions s’han presentat al festival Machol Shalem (Jerusalem), el Museu d’Israel (Jerusalem), el festival de cinema de dansa Loikka (Hèlsinki). Des de 2015 Or viu i crea Berlín (Alemanya).

Projecte —

El projecte és el mateix per a tots els residents de la residènciua de dansa: Léxico, comprenent allò desconegut. Una col·laboració internacional entre artistes de dansa que parlen llengües diferents per crear una nova actuació junts.