2018

Paul Behrens

Professor adjunt

L’Haia (Països Baixos)

Del 5 al 18 de març de 2018

Biografia —

Leiden University Profile

Paul Behrens és professor adjunt d’Energia i Canvi Ambiental de la Universitat de Leiden, als Països Baixos. Behrens investiga les maneres en què les societats humanes poden prosperar dins de les limitacions ambientals, centrant-se en l’energia, l’alimentació i l’aigua. Ha estudiat recentment el medi ambient i els impactes de les subvencions en l’energia renovable, el sistema energètic sota el canvi climàtic i els impactes ambientals de les dietes. Actualment treballa per avaluar l’impacte de les polítiques energètiques de la Unió Europea, investigar els esdeveniments del sistema energètic xinès i explorar les interaccions internacionals entre energia, alimentació i aigua.

Behrens és un apassionat de la divulgació científica i la seva investigació ha aparegut en periòdics com The New York Times, The Independent, Newsweek i The LA Times. Ha estat entrevistat per la BBC, Scientific American i National Public Radio (NPR, els Estats Units).

Projecte —

Les energies renovables són el futur. Juntament amb altres millores tecnològiques i solucions socials, proporcionaran una solució clau per a molts dels problemes mediambientals a què ens enfrontem. No obstant això, necessiten molt més espai que les tecnologies existents de combustibles fòssils a causa de la quantitat d’energia renovable disponible. Això tindrà conseqüències per a la forma en què utilitzem la terra i la competència en matèria d’ús de la terra. A la Residència Faber treballaré en l’ús de models ambientals i econòmics a gran escala per investigar la influència de la transició energètica en l’ús del sòl.