2019

Pedro Macedo

Activista i investigador del clima

Porto (Portugal)

Del 24 al 26 de gener de 2019

Biografia —

http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/pedromacedo

Membre i networker de la comunitat global del canvi. Investigador de clima activista a la Universitat de Lisboa i DRIFT (Institut d’Investigacions Holandeses per a transicions, com a convidat). Més de 20 anys d’experiència en projectes de sostenibilitat participativa regionals i locals de 50 comunitats, amb ONG, empreses, universitats i governs. Investigador del projecte Municipalitats en Transició. Membre del ‘Climate Reality Leadership Corps’ engegat per Al Gore. Empresari social. Pare de dos fills i profundament connectat al Camí de Santiago.

Projecte —

Afrontar límits, com els límits planetaris, és una oportunitat per reimaginar la societat. A tot el món un nombre creixent de ciutadans s’uneixen proactivament a les seves comunitats per crear un canvi positiu, per enfortir la resiliència i la sostenibilitat. Amb l’objectiu de crear sinergies, el Moviment de Transició va iniciar el projecte “Municipis en transició” el 2017. L’objectiu principal és crear un marc clar per a què els grups de Transició i els Municipis puguin crear un canvi sostenible, combinant el compromís de la comunitat i els recursos. Es va establir un enfocament d’investigació d’acció participativa. La Garrotxa és un dels pilots que prova aquest marc innovador.