2019

Pilar Campos

Arxivera

Catalunya

De 24 al 28 d’abril de 2019

Biografia —

Pilar Campos és gestora documental a la Oficina d’Administració Electrònica i Gestió Documental de la Universitat de Barcelona, i tutora de projectes finals de màster al Master de Gestió Documental i Informació a la Empresa (MGDIE). Ha treballat com a consultora en diversos projectes entre els que destaquen el tractament de patents biomèdiques, consultories de processos i de transformació digital per a petites i mitjanes empreses. Té una alta dedicació en temes d’administració electrònica, adequant els requeriments normatius i tecnològics a la realitat universitària. Gestiona la comunicació per xarxes socials del compte institucional de l’arxiu de la Universitat de Barcelona. Recentment, col·labora amb la comunicació de l’Associació d’Arxivers – Gestor de documents de Catalunya. Està especialment interessada en la governança i gestió de les dades des de la vessant arxivística.

Projecte —

Durant l’estada a la residencia Faber voldria treballar conjuntament amb altres professionals de l’arxivística la elaboració d’una guia de preservació digital aplicable a institucions que no han pogut elaborar-ne una pròpia. Un model flexible i adaptable que serveixi de punt de partida. A més iniciar la reflexió sobre els reptes de la professió, sobretot centrat en l’arxiu social com a inici dels debats que s’obriran durant el XVII Congrés d’Arxivística i Gestió Documental al maig del 2019.