2020

Robert Mizzi

Professor associat

Winnipeg (Canadà)

Del 5 al 17 de febrer de 2020

Biografia —

Personal Web

El Dr Robert C. Mizzi és professor associat a la Facultat d’Educació de la Universitat de Manitoba, el Canadà. També és redactor en cap de la Canadian Journal for the Study of Adult Education. Sota el paraigua dels estudis d’equitat en educació, la seva investigació se centra en les situacions de treball dels educadors transnacionals i els educadors LGBTQ. Robert ha treballat en més de 15 països com a investigador o educador, ha escrit més de 50 articles sobre la seva investigació i ha publicat quatre llibres. Els propers llibres de Robert són: An International Anthology (Oxford University Press) i 2020 Handbook of Adult and Continuing Education (Stylus).

Projecte a Faber —

Presentaré als residents una sèrie de mapes locals que s’utilitzen per guiar la gent en diversos espais. Els mapes també tenen una manera d’ensenyar a la gent quins espais es valoren i quines no, quins espais es converteixen en espais culturals (queer) i quins espais són perillosos o insegurs. Els participants podran escriure i dibuixar físicament en àrees de mapa en què hi ha fortaleses i inquietuds, i dialogar entre si al llarg de tot el procés en petits grups. Els participants podran visualitzar dissenys organitzatius que incloguin tots els aspectes de l’organització.