2019

Sandra Álamo Nogueron

Tècnica de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona

Catalunya

Del 28 de gener a l’1 de febrer de 2019

Biografia —

Nascuda a Barcelona i resident a Osona des de l’any 1998. Va estudiar Geografia a la Universitat de Barcelona, li interessa especialment la branca de la geografia humana aplicada, i li agrada aportar una visió holística en la planificació i l’ordenació del territori. Després d’anys compaginant vida familiar i laboral mentre treballava en l’àmbit del sector logístic internacional, va tenir l’oportunitat de participar des de l’inici en la creació de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, ara fa cinc anys i és on ara continua treballan.

Projecte —

El projecte en què treballaré està vinculat a l’estudi de la mobilitat. Es tracta de construir un disseny metodològic de l’anàlisi de la mobilitat d’un territori amb dispersió urbana. El treball inclou una part de recerca bibliogràfica sobre casos similars, la definició de l’abast territorial i social (segmentar i acotar), la construcció d’una mostra amb representativitat territorial i la definició dels possibles agents col·laboradors. A més a més la intenció és establir un pla d’accions (cronologia, contactes i col·laboracions) i un disseny d’enquesta. Aplicarem el model a la comarca d’Osona però l’objectiu és que sigui un model d’anàlisi també aplicable a altres territoris.