2019

Sergi Castañé López

Tècnic de l’Observatori socioeconòmic d’Osona

Catalunya

Del 28 de gener a l’1 de febrer de 2019

Biografia —

Nascut al Baix Llobregat, de classe obrera, primera generació de la seva família que va poder anar a la universitat. Politòleg expert en anàlisi de dades i en el comportament electoral i l’anàlisi de l’entorn econòmic. Treballa amb eines com l’R, SPSS, i amb coneixements de programació web, disseny de vectors, gràfics i mapes per a la visualització de dades. He estat consultor polític durant molts anys segmentant campanyes electorals, ubicant votants, analitzant el comportament electoral i fent enquestes quantitatives. Actualment treballa com a analista de dades socials i econòmics a Creacció. Li agrada treballar amb grans bases de dades per aproximar-se a la realitat i poder actuar.

Projecte —

El projecte en el qual treballaré és un projecte vinculat a l’estudi de la mobilitat. Es tracta de construir un disseny metodològic de l’anàlisi de la mobilitat d’un territori amb dispersió urbana. El treball inclou una part de recerca bibliogràfica sobre casos similars, la definició de l’abast territorial i social (segmentar i acotar), la construcció d’una mostra amb representativitat territorial i la definició dels possibles agents col·laboradors. A més a més la intenció és establir un pla d’accions (cronologia, contactes i col·laboracions) i un disseny d’enquesta. Aplicarem el model a la comarca d’Osona però l’objectiu és que sigui un model d’anàlisi també aplicable a altres territoris.