2019

Sherry L. Xie

Professora

Xina

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

Sherry L. Xie, MLIS (McGill University, Canadà), MES, PhD (University of British Columbia, Canadà). Va treballar com a bibliotecària, arxivera i administradora d’arxius en universitats i governs del Canadà i actualment treballa com a professora de l’Escola de Gestió de Recursos d’Informació de la Universitat de Renmin de la Xina (iSchool @ RUC); directora associada del Centre de Recerca de Gestió de Registres Electrònics; investigadora associada del Laboratori Clau d’Enginyeria de Dades i Enginyeria del Coneixement del Ministeri d’Educació de la Xina; professora adjunta de iSchool @ University of British Columbia, el Canadà. La seva recent publicació inclou “Imprescindible per a les agències o per a un candidat a ser eliminat: una investigació teòrica fonamentada de les relacions entre la gestió de registres i la seguretat de la informació”, Records Management Journal 2019; (Amb Feng, H.L. & Ma, L.Q.) “Records and farmer workers – a unique Chinese casi”, Archives and Records (2017): 1-22; “Retention in ‘the right to be forgotten’ scenario: a records management examination”, Records Management Journal 26, 3 (2016): 279-292.

Projecte —

Durant l’estada a la residencia, Guanyan (Amelie) Fan, Catherine (Siyi) Li i jo planifiquem fer dos tipus d’activitats: a) intercanvi i comunicación, i b) difusió i discussió. Per al primer tipus, pretenem mantenir converses amb els participants del programa de residència i amb professionals locals d’arxius i registres, centrant-nos en la implementació de tecnologies d’avantguarda en les organitzacions i l’impacte que aquesta implementació està tenint en els registres i arxius. Pel que fa al segon tipus, proposem tres presentacions amb sessions de preguntes i respostes per tal d’informar sobre les troballes més recents dels nostres projectes i contribuir al programa Faber d’una manera més formal.