2017

Simon King

Matemàtic

Alemanya

Del 27 de febrer a l’11 de març de 2017

Biografia —

Ell és un matemàtic que treballa a la Universitat de Jena. Va començar la recerca en topologia de poques dimensions amb la seva tesi de llicenciatura a la Universitat de Frankfurt. En la seva tesi doctoral a Estrasburg (supervisor: Vladimir Turaev) va fer servir tècniques d’optimització discreta i la teoria de nusos per obtenir resultats en triangulacions de l’esfera-3 i 4-polítops convexes. Aleshores va utilitzar àlgebra computacional per fer front als problemes de la topologia de poques dimensions. Un projecte en el càlcul dels anells de cohomologia modulars de grups finits el va portar a treballar en el sistema d’àlgebra computacional SageMath.

Projecte —

Millorar les capacitats del sistema d’àlgebra computacional SageMath en àlgebra no commutativa, la topologia de poques dimensions i geometria discreta i convexa. Això implica l’aplicació de nous algoritmes (més notable un algoritme de F5 no commutatiu), d’una banda, i la connexió entre les peces existents de programari, d’altra banda. El seu centre d’interès és l’establiment d’una interfície fiable entre SageMath i Polymake, que de moment no està disponible.