2018

Sofia Royo

Politòloga, estudiant de doctorat i investigadora

Catalunya, Andalusia i Holanda

Del 10 al 16 de gener de 2018

Biografia —

Catalana d’origen (Tortosa, 1991). Viu entre Catalunya, Andalusia i Holanda. Politòloga de formació. Actualment, estudiant de doctorat en Dret a la Universitat de Granada i investigadora del Departament de Dret europeu i internacional de la Universitat de Maastricht. S’està especialitzant en el camp dels drets fonamentals, concretament en la llibertat artística. El seu treball i producció se centren en els drets dels artistes i en la relació entre el dret constitucional i l’estètica. Tot això dins de l’entramat jurídic i polític de la Unió Europea. La teoria i la pràctica política també li interessen.

Projecte —

El projecte que duré a terme durant la meva estada a Faber té com eix principal el paradigma del grafiti. Més concretament, el propòsit d’aquest és comprendre els conflictes contemporanis que afronta aquesta pràctica artística en l’entorn urbà des d’un punt de vista institucional per tal de trobar possibles línies de resolució.

Aquesta realitat en expansió present en l’espai públic es reivindica com a lícita amb l’argumentari de la llibertat artística. Però, la seva validesa és limitada. Progressivament, les comunitats tendeixen a flexibilitzar, d’una manera o altra, el seu tractament normatiu. Tot i això, molts dels condicionants de la llibertat artística, es localitzen en l’espai urbà.

Mitjançant l’analitzi d’aquesta modalitat artística, tant mateix els fenòmens amb incidència en l’exercici de la llibertat de l’art dintre del marc mencionat, aquest treball vol fer una modesta contribució a construir una imatge de ciutat més oberta, lliure i inclusiva.