2019

Sophie Gonick

Professora adjunta, Programa d’Estudis Metropolitans, Departament d’Anàlisi Social i Cultural, Universitat de Nova York

Nova York i San Francisco

Del 5 al 19 de novembre de 2019

Biografia —

Academia

Sophie Gonick és Professora adjunta al Departament d’Anàlisi Social i Cultural de la Universitat de Nova York, on ensenya en el Programa d’Estudis Metropolitans. És especialista en urbanisme, immigració i moviments socials, amb especial atenció a les qüestions de raça i gènere. Estudia la relació entre el desenvolupament urbà i la governança, les comunitats de migrants i l’organització de base. Com a estudiosa interdisciplinària, empra mètodes etnogràfics i d’arxiu per comprendre els nostres mons urbans contemporanis. També ha escrit sobre l’ocupació il·legal i la informalitat urbana a Madrid. El 2018, va ser coorganitzadora i amfitriona de la primera edició de Fearless Cities North America, que va reunir activistes, polítics, acadèmics i periodistes. El seu treball ha aparegut en Antipode, The Avery Review, IJURR: International Journal of Urban and Regional Research, International Labour and Working Class History, i Society & Space. Té un doctorat i un mestratge en Planificació Urbana (M.C.P.) del Departament de Planificació Urbana i Regional de la Universitat de Califòrnia, Berkeley; i una llicenciatura de la Universitat de Harvard.

Projecte a Faber —

Durant la seva estada, Sophie acabarà de treballar en el seu manuscrit, Against Homeownership: How Migrants Sparked a Movement. El llibre analitza la intersecció de l’habitatge i la immigració, amb atenció al paper dels migrants equatorians en el moviment contra els desallotjaments a Madrid. El llibre revela com els migrants poden catalitzar l’organització dels moviments socials. En aquest cas, les diferents històries amb altres sistemes de terra i governança, activisme i política van oferir interpretacions alternatives de la societat i l’espai, donant lloc a un dels moviments socials més potents d’Espanya.