2017

Susie Hammond

Poeta, professora d’escriptura

Seattle, Washington (Estats Units)

Del 23 d’octubre al 7 de novembre de 2017

Biografia —

Susie Hammond és canadenca però viu a Seattle, Washington, (EUA). Experiodista, editora, professora i educadora d’arts, i ara escriu poesia. La poesia és capaç de reconèixer i portar la curació a la pèrdua de la capacitat humana que pot presentar-se com a silenci i trauma en el despertar de l’opressió. La poesia pot fomentar la resiliència humana, promoure el respecte i alleugerir l’opressió.

Curiosament sobre la presa de decisions humanes, l’enfocament de Susie a la seva pràctica és qüestionar àmpliament —en l’evolució, la ciència i les arts— explorar alternatives a la dinàmica de dominació i desenvolupar posicions a partir de les quals es poden generar models de relacionalitat.

Susie és alumna de la California’s Squaw Valley Community of Writers, i d’Alberta, i de Canada’s Leighton Artist Colony a Banff Centre for Arts and Creativity. Les seves històries, rimes i cançons per a nens s’han interpretat, gravat i retransmès. Els estudis de ritme de Dalcroze han presentat la seva poesia i ficció. El seu proper poema serà «The Squaw Valley Review».

Projecte —

A Faber, Susie continuarà la seva recerca i generarà nous poemes per incloure en una col·lecció que està elaborant. El títol de treball de la seva col·lecció és Daughters and Journeys. El tema principal és l’opressió, la curació i la connexió a través de l’òptica feminista relacional.

2017

Susie Hammond

Poet, Writing Mentor

Seattle, Washington (USA)

From October 23 to November 7, 2017

Biography —

A former journalist, editor, publisher, teacher, and arts educator, Susie now writes poetry. Poetry is able to relieve oppression by bringing healing to the loss of human capacity that can present as silence and trauma in oppression’s wake. Poetry can encourage human resilience and foster respect.

Underlying Susie’s poetry is her long-standing interest in the evolution, science, and aesthetics of human symbol-making to express human connection. She explores the power of language and questions how that power’s used, to consider alternatives to dynamics of domination, and to contribute to developing models of relationality.

Susie is an alumna of California’s Squaw Valley Community of Writers, and of Alberta, Canada’s Leighton Artist Colony at the Banff Centre for Arts and Creativity. Dalcroze rhythm studies have featured her poetry and fiction. A new poem is forthcoming in The Squaw Valley Review.

Project —

At Faber, Susie will be continuing her research and generating new poems to include in a collection-in-progress. Her collection’s working title is Daughters and Journeys. Its scope is oppression, healing and connection through a relational Feminist lens.