2019

Swagata Basu

Investigadora i doctoranda

Dehradun i Nova Delhi

De l’11 al 22 de novembre de 2019

Biografia —

Blog personal

Swagata Basu és professora d’idiomes i investigadora. És professora de Llengua, Literatura i Cultura Espanyola a la Universitat de Doon, Dehradun, mentre estudia un doctorat a la Universitat de Jawaharlal Nehru, Nova Delhi. Té un màster en Filosofia, una llicenciatura i un màster en Filologia Hispànica de JNU. La seva tesi doctoral (2011) va ser sobre multiculturalisme en el cinema espanyol d’immigració entre 1990 i 2010. El tema de la seva tesi doctoral és La llengua i la integració a Espanya: un cas d’estudi de Catalunya. Des de fa diversos anys estudia l’Espanya contemporània, qüestions de migració, identitat, integració i nacionalismes a Espanya. En el seu doctorat està estudiant la diversitat lingüística d’Espanya i la seva política lingüística. Tracta d’entendre la relació entre la política lingüística i la integració de grups diversos en societats lingüísticament diverses, prenent com a cas d’estudi a Catalunya. Creu que la política lingüística hauria d’estar al centre de qualsevol política d’integració, i que la diversitat lingüística hauria de protegir tot el món, inclosa l’Índia. Va fer un treball de camp a la comunitat del sud d’Àsia a Barcelona el 2018. Parla espanyol, anglès, hindi i bengalí amb fluïdesa i entén portuguès, català i panjabi.

Projecte a Faber —

He tingut la sort d’estar a Barcelona el 2018, on vaig fer el meu treball de camp i vaig tractar d’entendre la dinàmica entre la integració de persones de diversos orígens, com la comunitat del sud d’Àsia i els dos idiomes locals, el castellà i el català . Molts dels que van respondre em van dir que la dinàmica canvia a mesura que avancem cap al nord de Catalunya. Estar a Olot em donarà l’oportunitat de veure l’altre costat del paisatge lingüístic de Catalunya. Seguiré treballant en la meva pregunta de recerca en Faber, que és “Com influeixen les llengües (utilitzades per les persones) i la política lingüística (decidida pels estats) en la integració i la interacció de persones de diferents orígens en una societat diversa?”. M’agradaria compartir el que sé fins ara basat en la meva recerca i conèixer el punt de vista dels altres.