2017

Valerie Miles

Escriptora, traductora i editora

Estats Units

Del 15 de gener a l’11 de febrer de 2017

Biografia —

Valerie Miles (Nova York, 1963) és escriptora, traductora, editora i professora de traducció literària a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Va confundar la revista Granta en espanyol el 2004 mentre dirigia l’editorial Emecé a Espanya i actualment la continua encapçalant des de Galaxia Gutenberg. També va fundar la col·lecció en espanyol del The New York Review of Books durant el seu període com a subdirectora d’Alfaguara. És col·laboradora de diversos mitjans generalistes i revistes literàries. Com a traductora, ha traduït a l’anglès Enrique Vila-Matas o Milena Busquets, entre d’altres, i actualment està traduint Crematorio, de Rafael Chirbes. El seu primer llibre, Mil bosques en una bellota, publicat el 2010, ha estat traduït a diversos idiomes.

Projecte —

A Faber treballaré en la meva tesi sobre Roberto Bolaño, l’escriptor xilè que va escriure bona part de la seva obra a Girona i Blanes. També em dedicaré a escriure peces per a Granta i altres publicacions com The Paris Review, que posteriorment s’aplegaran en un llibre d’assaigs.

2017

Valerie Miles

Writer, translator and publisher

United States

15 January to 11 February 2017

Biography —

Valerie Miles is a writer, translator, publisher, and professor for literary translation at the Pompeu Fabra University in Barcelona. She is founding codirector of Granta’s Spanish language magazine, which is on its 19th issue since 2003, and founding editor of the New York Review of Books Classics collection in Spanish. Her recent works include the book A Thousand Forests in One Acorn: An Anthology of Spanish-Language Fiction; and translations of Because She Never Asked, by Enrique Vila-Matas’s for New Directions, This Too Shall Pass by Milena Busquets for Hogarth Press and Harvill Secker, and Edmundo Paz Soldan’s Norte for The University of Chicago. She is currently translating Crematorio by Rafael Chirbes, editing a book on Nabokov by Azar Nafisi  for Yale University and  writing a Ph. D. She writes for The New York Times, The Paris Review, Granta, El País, La Vanguardia and La Nación de Buenos Aires, among many others.

Project —

I will be working on my Ph.D on Roberto Bolaño, a Chilean writer who wrote much of his important work while living in Girona and Blanes. I will take advantage of the residency to gather information for an essay that brings elements of Bolaño and of my time in Olot reading and writing, together in a creative piece for Granta or another English language literary journal like The Paris Review, to be later compiled in a book of essays.