2019

Vicenç Conde

Arxiver, Cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu del Departament d’Interior

Barcelona (Catalunya)

Del 26 al 28 d’abril de 2019

Biografia —

Vicenç Conde Balderas (Barcelona 1971) és màster en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. També és màster en Arxivística I Gestió Documental i té un postgrau en Gestió de Documents Electrònics per la mateixa universitat. Com a historiador ha investigat els moviments socials d’oposició al franquisme. Com a arxiver, després d’uns anys a l’Administració municipal, ha desenvolupat la seva carrera en diferents departaments de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005. Fonamentalment s’ha dedicat al desenvolupament i la implantació del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa. Actualment és el cap de la secció de Gestió Documental i Arxiu del Departament d’Interior, on coordina un equip d’arxivers i està centrat en la implantació de l’administració electrònica.

Projecte —

Treballaré en el projecte proposat per l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de Catalunya que porta el títol d’Arxius i governança de la informació. El projecte té per objectiu treballar sobre els aspectes més innovadors del nostre àmbit professional com per exemple la implicació de la gestió documental amb la transparència dels governs, la nova presencialitat als arxius públics, la gestió de dades massives i la seva qualitat, les implicacions del blockchain amb l’autenticitat documental, etc. Una de les línies de debat serà el paper dels arxius en la nostra societat, com un element d’interacció i de relació amb el coneixement però també com a forma de relació entre l’Administració i una ciutadania que vol ser responsable de la informació que genera.