2018

Yeray S. Iborra

Periodista

Catalunya

Del 25 al 30 de setembre de 2018

Biografia —

Yeray S. Iborra (Besòs, 1990) és periodista. Des de 2009 ha explicat històries a CafèamblletSentit CríticAra i MondoSonoro. S’ha format per a fer-ho al Màster en Periodisme Literari i Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des 2016 ha escrit sobre Barcelona a Catalunya Plural i eldiario.es, dedicant gran part del temps a seguir el col·lectiu de venedors ambulants. Prepara un llibre sobre la seva lluita: Vida mantera, retrat circular de la venda ambulant. És membre del col·lectiu de periodisme literari i acció social SomAtents.

Projecte —

Repensar els continguts i les estructures per crear un lloc de trobada útil per als lectors i professional per als periodistes, sota el segell del periodisme de qualitat. SomAtents vol emprendre aquests debats en la nova fase del projecte que comença l’any vinent.

2018

Yeray S. Iborra

Journalist

Catalonia

From September 25 to September 30, 2018

Biography —

Yeray S. Iborra (Besòs, 1990) is a journalist. Since 2009 has explained stories in CafèamblletSentit CríticARA or MondoSonoro. He has been trained for it at Literary Journalism and Humanities Autonomous University of Barcelona’s degree. Since 2016 he has written about Barcelona in Catalunya Plural and eldiario.es, dedicating a large part of his time to follow the street sellers collective. He is preparing a book about them: Vida mantera, retrat circular de la venda ambulant. He is member of the literary journalism and social action collective SomAtents.

Project —

Rethink the contents and structures to create a meeting place useful for readers and professional for journalists, under the seal of quality journalism. SomAtents wants to embark on these debates in the new phase of the project that begins next year.