Michelle Stack | UAB. GEPS Seminar | 27 d’abril de 2018

Institucions de tot el món experimenten l’impacte de les classificacions. Els rànquings influeixen en tot, des de l’assignació de recursos, les decisions al voltant de la facultat i les contractacions dels alts directius, fins on la facultat publica. Els rankers freqüentment usen enquestes de reputació i el nombre de guanyadors de premis Nobel a la facultat com a indicadors aproximats de ser una institució de classe mundial. Aquest document se centra en la celebració i la mediatització com dues estratègies de visibilitat desplegades per universitats d’alt nivell. Els llocs web de les millors universitats assenyalen com les universitats es comercialitzen a si mateixes a través de la lògica dels mitjans de comunicació. El Premi Nobel proporciona un estudi de cas sobre l’ús d’un marc homogeneïtzador de reforç per determinar el coneixement i els coneixedors que reforça les jerarquies de gènere, classe social, regionals i racials. El document conclou proposant que l’enfocament en les celebritats i les enquestes de reputació crea un ressò que confon riquesa i fama, però que existeixen i podrien ampliar-se les possibilitats de narratives contràries.

Michelle Stack: Seleccionar articles de mitjans en els rànquings

Take university rankings with a grain of salt

Why rankings cause too much anxiety

Let’s focus on education not rankings

Who and what gets left out of university rankings