CREACCIÓ | Vic | 25 de gener de 2019

En el marc dels estudis fets per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, coincidint amb la presentació de l’Informe Anual d’Osona de 2018, es va organitzar un taller entre tècnics i responsables polítics de desenvolupament local d’Osona. L’objectiu d’aquest taller era presentar les xifres més rellevants de 2018 i crear un espai de reflexió i debat tecnicopolític al voltant de les amenaces i els reptes d’Osona. Els residents de Faber van donar la presentació i van dinamitzar la sessió, els participants es van dividir en tres petits grups perquè tots poguessin participar i al final de les sessions dels tres grups van compartir-ne les conclusions. Els reptes pendents eren tracats el nivell de formació dels ciutadans d’Osona i evitar que el procés d’acceleració es convertís en un territori dual. Oriol Estela, el resident amb un profund coneixement i experiència en planificació estratègica, va donar alguns consells als assistents; Osona ha treballat per fomentar el consens publicoprivat i no espera que la solució vingui de fora, sinó del propi territori.