Mary Bryson | Universitat de Girona | 6 d’abril de 2018

Vaig impartir una conferència pública a estudiants del programa de formació del professorat de la Universitat de Girona. Vaig exposar un marc general de la salut de la població i l’estrès de les minories per proporcionar una introducció a la salut del càncer així com les experiències dels pacients de càncer LGBT. Vaig parlar sobre les troballes del projecte Cancer’s Margins (www.lgbtcancer.ca), que és el primer projecte d’investigació finançat en àmbit nacional al Canadà sobre el càncer i la marginalitat sexual o de gènere, que és d’abast nacional.

La nostra cultura mèdica del segle XXI s’ha tornat més immersiva i potencialment col·laborativa amb impactes transformadors de l’accés dels pacients al coneixement en línia. Els mètodes basats en les arts digitals són eines efectives per a la documentació comunitària d’experiències i coneixements, i s’utilitza àmpliament en la mobilització de coneixements sobre la salut. També vaig descriure els usos que Cancer’s Margins fa de la narració digital. Vam veure les històries digitals dels pacients de càncer i vam discutir sobre com integrar la narració digital en molts contextos diferents de la comunitat i de l’educació més formal.