RESIDÈNCIES TEMÀTIQUES 2016/2017

matemàtiques

Matemàtiques I
febrer – març 2017

nou periodisme

Dansa I
març – abril 2017

nou periodisme

Nou periodisme I
maig 2017

humanitats

Humanitats I
setembre – octubre 2016

nou periodisme

Humanitats II
octubre – novembre 2016

nou periodisme

Humanitats III
gener – febrer 2017