Arxivística

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Aquesta estada en residència està tancada, no queden places disponibles.

No obstant això, hi ha una llista d’espera i la vostra candidatura pot ser considerada per altres períodes en residència en un futur. Us agraïm el vostre interès i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

ARXIUS I GOVERNANÇA DE LA INFORMACIÓ

El quart període en residència de 2019, que tindrà lloc a Faber entre el 23 i el 30 d’abril, estarà dedicat als arxius i a la governança de la informació. Volem que un seguit de professionals d’aquests àmbits puguin trobar-se a la residència i treballar temes com la implicació de la gestió documental amb la transparència dels governs, la nova presencialitat als arxius públics, la gestió de les dades massives o de les dades de qualitat, les implicacions del blockchain amb l’autenticitat documental i en tot allò que permeti mostrar una activitat professional innovadora i que pot afrontar problemes del present i del futur digital en plenes garanties.

Volem debatre sobre el paper dels arxius en la nostra societat, com un element d’interacció i de relació amb el coneixement però també com una forma de relació entre l’administració i una ciutadania que vol ser responsable de la informació que genera.

Aquests i altres temes que s’hi puguin relacionar (treballs per projectes, treballs d’investigació, estructura i tipologia formativa, anàlisi de públics potencials o implantació de sistemes de gestió documental) són alguns dels eixos de treball que se seguiran a Faber durant aquest període.

És per això que fem una crida a residents que vulguin optar a una de les beques que ofereix Faber. Poden optar-hi tot tipus de professionals que treballin en l’àmbit de l’arxivística, la gestió documental, la governança de la informació i la posada en valor del patrimoni documental en digital o que hagin reflexionat sobre els arxius, els seus problemes i les seves oportunitats.

L’objectiu de Faber és afavorir l’intercanvi entre els residents i la comunitat educativa que els acull, a Olot, a la Garrotxa i a Catalunya. Aquesta crida es fa conjuntament amb l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya i és una trobada prèvia al XVII Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya que es farà a Sant Feliu de Guíxols.