Arxivística

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Volem que un seguit de professionals d’aquests àmbits puguin trobar-se a la residència i treballar temes com la implicació de la gestió documental amb la transparència dels governs, la nova presencialitat als arxius públics, la gestió de les dades massives o de les dades de qualitat, les implicacions del blockchain amb l’autenticitat documental i en tot allò que permeti mostrar una activitat professional innovadora i que pot afrontar problemes del present i del futur digital en plenes garanties. 

Articles Relacionats