Desenvolupament Local

Del 14 al 31 de gener de 2019

FUTUR DE LES CIUTATS I COMARQUES EN UN MÓN GLOBAL

Com es desenvolupen les nostres ciutats i les nostres comarques? Quins són els reptes de futur que han d’afrontar en un món global? Quines són les noves idees que ens ajuden a repensar la cooperació entre l’àmbit públic i el privat? A Faber som conscients que els centres de poder i decisió s’han desplaçat i que estan en constant tensió, que l’activitat econòmica, garantia de futur humà sostenible, s’enfronta a dilemes que mai no havia tingut abans i que això afecta de manera notable les nostres ciutats. Els ciutadans volen poder decidir el seu futur i ho volen fer, també, des de la seva ciutat, des del seu poble, des de les seves comarques.

El desenvolupament econòmic local és un àmbit de coneixement relativament recent i de caràcter multidisciplinari, emmarcat per l’economia, la geografia, l’antropologia o les ciències polítiques, entre d’altres, i amb un vincle íntim amb la cultura i el patrimoni material i immaterial dels territoris.

A Faber volem parlar de les polítiques públiques existents a Catalunya i a fora per impulsar aquest desenvolupament local i dels agents que les impulsen. Per això organitzem una estada sobre el futur de desenvolupament econòmic local amb l’objectiu de debatre sobre els reptes del DEL, posar en contacte coneixements de representants de disciplines diverses i contextos territorials diferents, valorar i aprofundir en l’impacte de la globalització i la tecnologia sobre el DEL i les polítiques que se’n deriven, debatre entorn al model de governança i l’àmbit d’actuació òptim, aprofundir en metodologia d’anàlisis de competitivitat dels territoris que permetin tenir una millor diagnosi per definir estratègies de DEL i definir bateria d’indicadors clau, aprofundir en l’avaluació de l’impacte de les polítiques de DEL, detectar bones pràctiques de DEL en l’àmbit internacional, entre d’altres.

És per això que a Faber fem una crida a economistes, antropòlegs, historiadors, enginyers, arquitectes, advocats, investigadors i tot tipus de professionals relacionats amb aquest àmbit. Els animem a presentar projectes que segueixin les línies de treball i pensament anteriorment descrites.